Zobacz nasze realizacje

XDROG WŁOCŁAWEK

Firmy Xdrog s.c. oraz Xdrog Sp. z o.o.  zajmują się:

 • naprawa, remonty, utrzymanie dróg bitumicznych, betonowych i gruntowych
 • naprawa, modernizacja, utrzymanie obiektów inżynieryjnych
 • projektowanie dróg i obiektów inżynieryjnych oraz nadzór nad pracami drogowymi i mostowymi
 • oferty dodatkowe: usługi BHP, wynajem sprzętu budowlanego

 

Rok założenia

Kilometrów wyremontowanych dróg

Roboty drogowe

 • Naprawa (przez uszczelnianie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych przy pomocy mas zalewanych na gorąco
 • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, na zimno
 • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu promiennika cieplnego
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych
 • Remonty miejscowe dróg betonowych
 • Wymiana dylatacji bitumicznych na drogach betonowych oraz asfaltowych
 • Wykonywanie konstrukcji drogowych
 • Zimowe i letnie utrzymanie dróg

Obiekty inżynieryjne

 • Naprawa elementów betonowych na obiektach inżynieryjnych poprzez:
  • Wykonywanie nowych elementów betonowych: wyburzenia, roboty ziemne, zbrojenie, szalowanie, betonowanie
  • Wykonywanie zapraw typu PCC
  • Wykonywanie iniekcji ciśnieniowych
  • Wykonywanie powłok izolacyjnych i żywicznych
  • Wykonywanie dylatacji
 • Utrzymanie całoroczne obiektów – sprzątanie, odśnieżanie, malowanie, mycie

Projektowanie i nadzór

 • Wykonywanie projektów budowlanych i zakresie budownictwa drogowego i inżynieryjnego (mosty, przepusty)
 • Wykonywanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu
 • Nadzór nad pracami drogowymi i mostowymi – uprawnienia bez ograniczeń

Usługi inne

 • Usługi BHP
 • Wynajem sprzętu budowlanego:
  • Koparka kołowa – 17 ton
  • Ładowarka teleskopowa – 18 metrów
  • Samochód ciężarowy – 3 osie, 16 ton